گیم فا/ مایکروسافت رسماً از فهرست بازی‌هایی که در نیمۀ دوم ماه ژوئن ۲۰۲۳ به سرویس گیم پس راه خواهند یافت رونمایی کرد. اولین آن‌ها، یعنی بازی Need for Speed Unbound، در

1402\03\31 15:50:06


بازی‌های جدید سرویس گیم‌پس مشخص شدند

گیم فا/ مایکروسافت رسماً از فهرست بازی‌هایی که در نیمۀ دوم ماه ژوئن ۲۰۲۳ به سرویس گیم پس راه خواهند یافت رونمایی کرد. اولین آن‌ها، یعنی بازی Need for Speed Unbound، در تاریخ ۱ تیر، روی سرویس قرار می‌گیرد.

گیم فا/ مایکروسافت رسماً از فهرست بازی‌هایی که در نیمۀ دوم ماه ژوئن ۲۰۲۳ به سرویس گیم پس راه خواهند یافت رونمایی کرد.

اولین آن‌ها، یعنی بازی Need for Speed Unbound، در تاریخ ۱ تیر، روی سرویس قرار می‌گیرد.فهرست بازی‌هایی که در نیمۀ دوم ماه مه روی سرویس گیم پس قرار می‌گیرند را در ادامه مطالعه می‌کنید:Need for Speed Unbound (1 تیر)The Bookwalker (۱ تیر) بازار Bramble: The Mountain King (۶ تیر)F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (۶ تیر)Story of Seasons: Friends of Mineral Town (۸ تیر)Arcade Paradise (۱۲ تیر)Sword and Fairy: Together Forever (۱۴ تیر)نظر شما در این باره چیست؟


بازنشر از : آخرین خبر

گیم فا/ مایکروسافت رسماً از فهرست بازی‌هایی که در نیمۀ دوم ماه ژوئن ۲۰۲۳ به سرویس گیم پس راه خواهند یافت رونمایی کرد. اولین آن‌ها، یعنی بازی Need for Speed Unbound، در تاریخ ۱ تیر، روی سرویس قرار می‌گیرد.


فروشگاه اینترنتی لباس کودک