1401\11\01 15:56:05


بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست با ایده‌های نوآورانه

پویش ملی استارت اپی «بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی» با هدف بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست با ایده‌های نوآورانه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پویش ملی استارت اپی «بهره‌وری و مدیریت مصرف انرژی» با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود. این پویش ملی «معرفی ظرفیت‌های بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست» برای کمک به حل چالش‌های حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط کارآفرینان، نخبگان و فناوران داخلی و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور را هدف قرار داده است. یک شتاب‌دهنده با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی به دنبال جذب ایده‌های نوآورانه در این حوزه با محوریت «فناوری‌های نوین در پیش خرید و تبادل انرژی در بازار انرژی»، «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و «تغییر نگرش در مصرف انرژی با به کارگیری علوم شناختی و رفتاری» هستند. شرکت در این رویداد مزایایی چون «آشنایی با بازار بهینه سازی انرژی و محیط‌زیست»، «امکان استفاده از کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید مجرب»، «استفاده و بهره‌مندی از تجارب موفق صنایع و خبرگان در حوزه بهینه‌سازی»، «دریافت گواهینامه حضور در رویداد» و «امکان حمایت از طرح‌های برگزیده با اهدا گرنت تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان» را برای متقاضیان به همراه دارد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     انرژی     معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری     استارت آپ