1401\11\25 15:04:40


تصویر روز ناسا: ابرهای ماماتوس بر فراز نبراسکا

کیسه‌های هوایی که حاوی قطرات بزرگ آب یا یخ هستند ابرهای ماماتوس را شکل می‌دهند.

ابرهای ماماتوس در هوای متلاطم نزدیک به یک طوفان تندری ایجاد می‌شوند.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

معمولاً کف ابرها صاف هستند، اما بعضی مواقع ممکن است کف ابرها به شکل حباب دیده شوند. این پدیده چه زمانی رخ می‌دهد؟

هوای گرم که بالا می‌آید و سرد می‌شود، در دما و ارتفاع مشخصی متراکم شده و به قطرات آب تبدیل می‌شود. با رشد و بزرگ‌شدن قطرات آب، یک ابر کدر تشکیل می‌شود. تحت شرایطی کیسه‌های هوایی که حاوی قطرات بزرگ آب یا یخ هستند، شکل می‌گیرند. این کیسه‌های هوا در هوای متلاطم نزدیک به یک طوفان تندری ایجاد می‌شوند و منظره‌‌ای دیدنی از ابرهای ماماتوس را نمایش می‌دهند.

ابرهای ماماتوس در شرایطی که نور خورشید از کنار به آن‌ها بتابد، تماشایی‌تر می‌شوند. این تصویر ابرهای ماماتوس را بر فراز هاستینگز واقع در نبراسکا که در ماه ژوئن ۲۰۰۴ گرفته شده است، نشان می‌دهد.


بازنشر از : دیجیاتو

کیسه‌های هوایی که حاوی قطرات بزرگ آب یا یخ هستند ابرهای ماماتوس را شکل می‌دهند.