مهران محمدی امین

1401\12\09 23:37:12


تصویر روز ناسا: هلال ماه بر فراز معبد یونانی

این تصویر که درست قبل از طلوع خورشید ثبت شده، هلال ماه را پشت بقایای معبد باستانی پوزئیدون در یونان نشان می‌دهد.

چرا هلال باریک ماه همیشه نزدیک افق دیده می‌شود؟

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

تنها آرایش هندسه‌ای که فاز هلال باریک ماه را نشان می‌دهد، زمانی رخ می‌دهد که ماه در آسمان نزدیک به خورشید باشد.

برخلاف تصور، این سایه زمین نیست که هلال ماه را ایجاد می‌کند، بلکه بخش کوچکی از ماه مستقیماً توسط خورشید روشن شده و به این شکل دیده می‌شود. هم‌چنین ضخیم‌ترین بخش هلال همیشه رو به خورشید است.

هنگام غروب، هلال باریک ماه اندکی پس از خورشید غروب می‌کند و در طول شب دیده نمی‌شود. این تصویر که دو هفته پیش درست قبل از طلوع خورشید ثبت شده است، هلال ماه را پشت بقایای معبد باستانی پوزئیدون (Temple of Poseidon) در یونان نشان می‌دهد.

.

.


بازنشر از : دیجیاتو