1401\11\25 16:26:43


حمایت از فرصت های مطالعاتی برای مهاجرت به حوزه های علوم شناختی

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی گفت: ستاد علوم و فناوری های شناختی از فرصت های مطالعاتی پسا دکتری دانشجویان و محققان برای مهاجرت به حوزه های علوم اعصاب و شناختی حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، سید محمد مهدوی در مراسم یازدهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی گفت: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی درسیاست های خود به حمایت از انجام فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی هدفمند در حوزه علوم اعصاب و دانش شناختی ادامه می دهد. دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی با تشریح فعالیت های این ستاد برای ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی، انجام فعالیت های هدفمند پژوهشی در مراکز علمی و آموزشی و نیز حمایت از شکل گیری زیرساخت ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی در حوزه های علوم اعصاب و علوم شناختی در سطح کشور در طول سال های اخیر گفت: حمایت از تولید دانش و راهیابی نتایج و دستآوردهای حاصل ازاجرای طرح های پژوهشی تحت حمایت به بازار کسب وکارها و تجاری سازی محصولات و ابزارها بویژه در حوزه علوم اعصاب و اعصاب شناختی از سیاست های راهبردی این ستاد ، محسوب می شود. مهدوی با بیان اینکه ستاد توسعه علوم شناختی با صاحبان ایده در حوزه های علوم اعصاب و شناختی برای ورود به بازار همراهی می کند، خاطر نشان کرد: تلاش می شود با همکاری سایر بازیگران و در راستای تبدیل علم به ثروت ، منابع تامین مالی مناسب را به صاحبان تولید دانش و دستآوردهای اجرای طرح های پژوهشی و تحقیقاتی معرفی تا محصولات و تجهیزات درحوزه علوم اعصاب و شناختی تولید و وارد بازار کسب و کار شوند. وی توجه هرچه بیشتر به امر تربیت و تامین نیروی انسانی مجرب و متخصص در حوزه دانش علوم اعصاب و دانش شناختی را امری ضروری دانست و تاکید کرد : ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از فرصت های مطالعاتی پسا دکتری دانشجویان و محققان برای مهاجرت به حوزه های دانش علوم اعصاب و شناختی حمایت می کند.


بازنشر از : مهر

برچسب‌ها

علوم شناختی

ستاد علوم شناختی

محمد مهدوی

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی گفت: ستاد علوم و فناوری های شناختی از فرصت های مطالعاتی پسا دکتری دانشجویان و محققان برای مهاجرت به حوزه های علوم اعصاب و شناختی حمایت می کند.