مهران محمدی امین

علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ری

1401\06\07 15:35:57


دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی منصوب شد

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، طی حکمی دبیر جدید ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، طی حکم سورنا ستاری، محمد مهدوی به عنوان دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی منصوب شد.

در متن حکم انتصاب ستاری، خطاب به محمد مهدوی آمده است؛ «با عنایت به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در کاربست علوم و فناوری‌های شناختی به موجب این حکم شما به عنوان دبیر ستاد راهبری توسعه علوم و فناوری‌های شناختی منصوب می شوید.» «انتظار می رود با توکل به خداوند متعال و در چارچوب نظام نامه جامع ارزیابی متوازن ماموریت های ستادهای توسعه فناوری، ضمن همفکری و مشاورت با جناب آقای مجید نیلی احمدآبادی، اتخاذ رویکرد ملی و فرادستگاهی، توجه به مزیت ها و مقتضیات بومی و بهره مندی از دستاوردهای مفید ملی و بین المللی نسبت به هم افزایی فعالیت های مرتبط با حوزه علوم شناختی و نظارت بر امور مربوطه در سطح کشور اقدام نمایید.» دوام توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم.». .


بازنشر از : مهر

علوم شناختی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سورنا ستاری