مهران محمدی امین

1401\08\23 17:03:08


دستکاری ژنتیک سلول‌های ایمنی برای درمان سرطان

محققان با انجام یک مطالعه جدید و بی سابقه سلول‌های ایمنی بیماران مبتلا به سرطان را با روش دستکاری ژنتیک کریسپر ویرایش کرده‌اند تا موجب بهبودی آنها شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این شخصی ترین و پیچیده‌ترین روش ژن درمانی است که تاکنون انجام شده و امید می‌رود فرایندی جدید برای درمان سرطان را شکل دهد.

در این مطالعه جدید محققانی در ایالات متحده با موفقیت از فناوری ویرایش و دستکاری ژنتیک کریسپر برای خلق سلول‌های ایمنی شخصی سازی شده و هدف قرار دادن سلول‌های سرطانی استفاده کردند. در مرحله اول این کارآزمایی، محققان این فناوری را بر روی ۱۶ بیمار آزمایش کردند، و در حالی که شکل کنونی فناوری کریسپر فقط به میزان اندکی کارآمد بوده، این روش جدید درمان کاملاً بی‌خطر بود و راه را برای درمان‌های شخصی سرطان در آینده هموار خواهد کرد. این روش که توسط یکی از پژوهشگران به عنوان "پیچیده‌ترین درمانی که تا به حال در کلینیک انجام شده" توصیف شده است، برای اولین بار چندین فناوری پیشرفته مختلف را گرد هم آورده است.

این فرآیند با گرفتن نمونه از خون و تومور هر بیمار آغاز شد و هدف از انجام آن بررسی جهش‌های دی ان ای منحصر به فرد تومور بود. هنگامی که جهش‌های سرطانی مجزا شدند، محققان از الگوریتم‌های جدیدی برای بررسی اینکه کدام جهش‌های خاص احتمالاً موجب واکنش مؤثر سلول‌های تی ایمنی می‌شدند، استفاده کردند. سپس از هر بیمار نمونه‌های خون بیشتری تهیه شد که بر مبنای آن سلول‌های تی ایمنی برای یافتن سلول‌هایی خاص استفاده شدند که دارای گیرنده‌هایی برای دفع جهش سلول‌های سرطانی بودند.

در فرآیندی که به طور متوسط شش ماه طول کشید، محققان سه گیرنده سلول تی مخصوص سرطان را برای هر بیمار شناسایی کردند. سپس محققان با استفاده از فناوری دستکاری ژنتیک کریسپر دسته‌ای از سلول‌های تی موجود هر بیمار را برای حمل آن گیرنده‌های خاص مهندسی کردند. دوزهای مورد استفاده در این کارآزمایی بسیار کم بود، بنابراین با بهینه‌سازی فناوری مذکور، اثربخشی ضدسرطانی آن در آینده ارتقا خواهد یافت..

.


بازنشر از : مهر

مهندسی ژنتیک

سرطان

ایالات متحده امریکا