مهران محمدی امین

پژوهشگاه رویان دانشجویان مهندسی بافت سلول بنیادی سمپوزیوم بین المللی استخوان و غ

1401\07\07 13:41:08


سمپوزیوم بین المللی استخوان و غضروف برگزار می شود

سمپوزیوم بین المللی استخوان و غضروف در پژوهشگاه رویان اذرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم بین‌المللی استخوان و غضروف پژوهشگاه رویان ۳ تا ۴ آذر ماه سال جاری با موضوع «رویکردهای نوین بازسازی بافت استخوان و غضروف؛از ایده‌ تا بالین» با رویکرد پزشکی بازساختی و مهندسی بافت، در پژوهشگاه رویان برگزار می‌شود.  این سمپوزیوم برای دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و مدیران با رشته‌های مرتبط و با سخنرانی اساتید برجسته ملی و بین‌المللی از کشورهای مختلف در دو روز و به صورت حضوری و مجازی دایر خواهد شد.

سمپوزیوم بین‌المللی استخوان و غضروف پژوهشگاه رویان به جدیدترین موضوعات در حوزه چاپ زیستی سه بعدی، رویکردهای درمانی مبتنی بر بافت و سلول در حوزه مهندسی بافت، رهایش سلولی هدفمند با هدف آشنایی با محصولات پیشرفته درمانی و دارویی زیست مواد برای بازسازی استخوان و غضروف، معرفی محصولات تجاری داخلی و بین المللی در این حوزه می‌پردازد.. .


بازنشر از : مهر

پژوهشگاه رویان

دانشجویان

مهندسی بافت

سلول بنیادی