عدد درست را در بازی با چوب کبریت، به جای علامت سوال قرار دهید در تصویر زیر یک ردیف اعداد که با چوب کبریت نوشته شده اند، دیده می شود. شما باید با استدلالی منطقی عدد آخر را مشخص کرد

1402\02\31 13:26:07


عدد درست را در بازی با چوب کبریت، به جای علامت سوال قرار دهید

در تصویر زیر یک ردیف اعداد که با چوب کبریت نوشته شده اند، دیده می شود. شما باید با استدلالی منطقی عدد آخر را مشخص کرده و به جای علامت سوال قرار دهید.

1571018_340

این قبیل معماها با به چالش کشیدن مغز می توانند به تقویت قدرت استدلال و بهره هوشی انسان کمک کنند.

برای این که خود را هرچه بیشتر به چالش بکشید می توانید یک بازه زمانی کوتاه، به عنوان نمونه، 15 یا 20 ثانیه را برای حل کردن معما تعیین کنید.

 

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

 

پاسخ: عددی که به جای علامت سوال قرار می گیرد 1 است.

تعداد محل اتصال چوب کبریت ها برای شکل‌گیری اعداد آن چیزی است که ما را به این عدد می رساند.

1571019_966

 


بازنشر از : منبع: عصر ایران

در تصویر زیر یک ردیف اعداد که با چوب کبریت نوشته شده اند، دیده می شود. شما باید با استدلالی منطقی عدد آخر را مشخص کرده و به جای علامت سوال قرار دهید.

دستگاه گازور زن - دستگاه کرنر زن

رز ماشین تولید و ساخت دستگاه کارگاهی و خط تولید ، دستگاه کرنر زن ، دستگاه گازر زن ، دستگاه مکنده ، پایه دریل
09126863998 - مهدوی
09121160511- هاشمی

دستگاه گازور زن - دستگاه کرنر زن - نجاری - چوب - MDF