1401\11\25 15:23:11


عراق می‌تواند کانون شیوع جهانی «ابرمیکروب» باشد

یک مطالعه جدید هشدار می دهد که عراق می تواند کانون شیوع جهانی "ابرمیکروب" باشد.

متخصصان یک دانشگاه آمریکایی در بیروت اظهار کرده اند که دهه ها جنگ در عراق منجر به افزایش فاجعه بار مقاومت آنتی بیوتیکی شده است.

آنها استدلال کردند که زیرساخت های ویران شده مراقبت های بهداشتی، کمبود دارو، آلودگی فلزات سنگین و بهداشت ضعیف، همگی احتمالاً از عوامل این شرایط هستند.

کارشناسان و پزشکان نگران ظهور یک باکتری هستند که با استفاده از آنتی بیوتیک های موجود قابل درمان نیست.

پیش از این، مقاومت آنتی بیوتیکی تا حد زیادی به استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها نسبت داده می شد.

به گزارش روزنامه دیلی میل، با این حال اکنون توجه به عوامل دیگری مانند فلزات سنگین و ضدعفونی‌کننده‌ها معطوف شده است که در درگیری‌ و جنگ ها، مراقبت‌های بهداشتی و ... استفاده می‌شوند.


بازنشر از : منبع: ايسنا

یک مطالعه جدید هشدار می دهد که عراق می تواند کانون شیوع جهانی "ابرمیکروب" باشد.