1401\07\07 10:50:05


فناوری به جشنواره تحقیقاتی دانشجویان علوم پزشکی اضافه شد. اعطای جایزه به محصولات فناورانه دانشجویی

همزمان با برگزاری نخستین جشنواره ملی پژوهش و فناوری دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جزئیات اعطای جایزه به محصولات فناورانه دانشجویی حوزه سلامت منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی و نخستین جشنواره ملی پژوهش و فناوری دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در روزهای ۶ تا ۸ مهر به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در حال برگزاری است. برای نخستین بار موضوع فناوری به جشنواره تحقیقات دانشجویی اضافه شد و دستورالعمل اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به تصویب رسید. این جشنواره به منظور حمایت تشویق و تقویت دانشجویان و کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و با تاکید بر هم افزایی و تکثیر ایده‌های خلاق و همچنین ایجاد انگیزه و نشاط در میان دانشجویان و کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری تحقیقات و فناوری کشوری در سال ۱۴۰۱ مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. این جشنواره قرار است مبنا و مبدا حرکتی نوین برای معرفی و تشویق فعالیت‌های علمی پژوهشی فناوری دانشجویی باشد. ضمن اینکه جشنواره رویدادی برای رقابت، عرضه و نمایش دستاوردهای برتر علمی پژوهشی و فناوری دانشجویان و کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی است. جشنواره به صورت سالانه و با سیاستگذاری و برنامه ریزی کمیته کشوری تحقیقات فناوری دانشجویی با هدف حمایت و مشارکت کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌های علوم پزشکی همزمان با کنگره سالیانه برگزار می‌شود. اهداف جشنواره: ۱. ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشجویان و کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی ۲. ایجاد ارتباط و تبادل تجربه میان سرپرستان و دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی ۳. رصد و آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پژوهشی، فناوری دانشجویان و کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی ۴. ترویج و ارج نهادن به فعالیت‌های پژوهشی و فناوری دانشجویان و کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی ۵. تقدیر از دانشجویان و کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی برگزیده، فعال و پویا در جهت تقویت و ارتقای کیفیت سطح پژوهش و فناوری حوزه علوم پزشکی تبصره: تمامی فعالیت‌های کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی در یک سال منتهی به جشنواره و فعالیت دانشجویان در همان مقطع دانشجویی بررسی و پایش می‌شود. جشنواره در سه بخش حقیقی، حقوقی و محصول برگزار می‌شود. در بخش حقیقی: دانشجویان در دو بخش دانشجویان مقطع عمومی (کارشناسی و دکتری عمومی) و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی علوم پایه، دکتری پژوهشی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی) در سه تیپ دانشگاهی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. در بخش حقوقی: کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی با توجه به امتیازات کسب شده و رتبه بندی در سال اخیر در سه تیپ دانشگاهی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. در بخش محصول: مقاله، کتاب، پژوهش، پایان نامه، و یا فناوری فارغ از تیپ دانشگاهی مورد تقدیر قرار خواهد گرفت. بخش حقیقی: تمامی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی، دکتری تخصصی علوم پایه، دکتری پژوهشی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی که در یک سال منتهی به جشنواره مشغول به تحصیل باشد. شرایط معرفی دانشجو: معرفی دانشجو از طریق کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها یا شورای سیاستگذاری تحقیقات و فناوری کشوری با استفاده از سامانه‌ها صورت می‌گیرد. شاخص‌های پژوهش و فناوری: ۱. طرح‌های تحقیقاتی مصوب ۲. طرح‌های فناورانه منجر به تولید محصول ۳. مقالات تحقیقاتی چاپ شده (کمیت و کیفیت) ۴. میزان ارجاعات ۵. ثبت پتنت بین المللی ۶. ارائه سخنرانی یا پوستر در همایش‌های علمی ۷. تألیف کتاب یا فصول کتاب تبصره: منظور طرح‌های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات و فناوری یا شورای پژوهشی دانشگاه (با قرارداد امضا شده) که مجری اصلی آن دانشجو است. تبصره: محورهای شش گانه شاخص‌های فناوری، طبق معیارهای تعریف شده در دفتر فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت محاسبه و امتیاز داده می‌شود. بخش حقوقی: منظور از بخش حقوقی، کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است. شاخص‌های مورد پایش و ارزیابی، همان شاخص‌های ارزشیابی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است: - نیروی انسانی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه - ساختار فیزیکی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه - فعالیت‌های ارتقا مهارت‌های پژوهش و فناوری دانشجویان - فعالیت‌های پژوهشی کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌ها (مقالات و طرح‌ها) در سال ارزشیابی - برگزاری کنگره سراسری، مدارس فصلی و بین المللی، تورهای پژوهشی و فناوری بخش محصول در بخش محصول موارد زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت: ۱. مقاله ۲. کتاب ۳. طرح پژوهشی ۴. پایان نامه ۵. طرح فناوری تبصره: در مورد مقاله، اسم اول باید دانشجو باشد. در مورد کتاب نام دانشجو روی جلد باشد. در مورد طرح‌ها هم دانشجو باید مجری طرح باشد. تبصره: در مورد طرح‌ها و پایان نامه مستندات نتایج حاصل از آن مورد نیاز است. شیوه تقدیر: تبدیل در بخش‌های معرفی شده به شکل زیر صورت خواهد گرفت: به ازای هر مورد، چهار کاندیدا معرفی خواهند شد و در نهایت یک برگزیده معرفی خواهد شد. به کاندیداها لوح تقدیر و به برگزیدگان علاوه بر لوح تقدیر، تندیس و مدال جشنواره اهدا خواهد شد. تبصره: تقدیر در بخش حقوقی از دبیران کمیته‌های تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه صورت خواهد گرفت.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     کمیته تحقیقات دانشجویی     فناوری سلامت     دانشگاه های علوم پزشکی