مدل مناسب محدودیت فضای مجازی در کره جنوبی برای ایران آخرین خبر/ روز شنبه مناظره‌ای جذاب و جنجالی با موضوع فیلترینگ و صیانت از فضای مجازی به میزبانی انجمن‌ اسلامی دانشجوی

1402\02\31 20:26:37


مدل مناسب محدودیت فضای مجازی در کره جنوبی برای ایران

آخرین خبر/ روز شنبه مناظره‌ای جذاب و جنجالی با موضوع فیلترینگ و صیانت از فضای مجازی به میزبانی انجمن‌ اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد برگزار شد که با حواشی جالبی همراه بود. مؤمن نسب، عضو سابق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در این مناظره عنوان کرد: نمی‌توان گفت کدام کشور می‌تواند عیناً الگوی ما باشد اما کره جنوبی برای ما مناسب است.

روز شنبه مناظره‌ای جذاب و جنجالی با موضوع فیلترینگ و صیانت از فضای مجازی به میزبانی انجمن‌ اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد برگزار شد که با حواشی جالبی همراه بود.مؤمن نسب، عضو سابق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در این مناظره عنوان کرد: نمی‌توان گفت کدام کشور می‌تواند عیناً الگوی ما باشد اما کره جنوبی برای ما مناسب است.

مدل کره شمالی در کشور ما قابل اجرا نیست.مدل چین و روسیه هم اشکالات جدی دارد.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ روز شنبه مناظره‌ای جذاب و جنجالی با موضوع فیلترینگ و صیانت از فضای مجازی به میزبانی انجمن‌ اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد برگزار شد که با حواشی جالبی همراه بود. مؤمن نسب، عضو سابق کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در این مناظره عنوان کرد: نمی‌توان گفت کدام کشور می‌تواند عیناً الگوی ما باشد اما کره جنوبی برای ما مناسب است.