1401\06\07 19:29:12


پشت پرده ازدواج سحر قریشی و تتلو چیست؟

منتقد سینما درباره‌ی پشت پرده‌ی ماجرای «ازدواج سحر قریشی و امیر تتلو» نوشت: ازدواج سحر قریشی و امیر تتلو، یک معامله چندصد میلیاردی با اسپانسری یک رمز ارز است.

خانم آرامه اعتمادی در صفحه‌ی توییتر خود نوشت:

«‌ازدواج سحر قریشی و امیر تتلو، یک معامله دو ساله و چندصد میلیاردی با اسپانسری یک رمز ارز و بازدید یوتیوب است.

یک تهیه‌کننده بنام سینما، در این سناریو دخیل است که بیست میلیارد سهم خالص او‌ از این ماجراست.

دوبی بودن قریشی در همین سناریوست.

تتلو در آهنگ جدیدش هم اشاره به رمزارز دارد».


بازنشر از : منبع: راهبرد مع