1401\11\01 19:21:55


پژوهشگاه فضایی ایران خانه سنجش از دور راه اندازی می کند

مرکز تحقیقات پژوهشگاه فضایی ایران به منظور هم‌افزایی و بهره‌مندی از ظرفیت کسب‌‎وکارهای حوزه سنجش از دور، خانه سنجش از دور را راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس طرح اجرایی خانه سنجش از دور، قرار است به هر یک از کسب و کارهای حوزه سنجش از دور یک کرسی اختصاص داده شده و شرایط حضور نمایندگان آنها در این خانه مهیا شود. یکی از کارکردهای این خانه، تبادل دانش و اطلاعات و آگاهی از توانمندی یکدیگر برای بهره مندی در پروژه‌ها است و در واقع خانه سنجش از دور محل رجوع سازمان‌های دولتی و خصوصی به جهت آگاهی از توانمندی‌های موجود و رفع نیازها خواهد بود. از مزایای دیگر این خانه، بهره‌مندی از نظرات جمعی برای موضوعاتی از قبیل تعرفه‌گذاری خدمات، استانداردسازی فعالیت‌ها، رتبه‌بندی و دسته‌بندی کسب و کارها ذیل کمیته تخصصی سنجش از دور است. جلیلی، رئیس مرکز تحقیقات پژوهشگاه فضایی ایران با بیان اینکه خانه سنجش از دور می‌تواند آغازگر تشکیل یک نظام صنفی یا مهندسی برای جامعه سنجش از دوری کشور ‌باشد، در این باره اظهار داشت: در نظر است خانه سنجش از دور ایران در مرکز نوآوری پژوهشگاه فضایی واقع در ناحیه نوآوری شریف ایجاد شود و از تمامی فعالان و ذی‌نفعان این حوزه جهت استقرار و اخذ کرسی در خانه سنجش از دور دعوت می‌شود.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     سنجش از دور     ماهواره     پژوهشگاه فضایی ایران