۲۰۰ میلیارد تومان برای فیلترینگ هوشمند  آخرین خبر/ روز شنبه مناظره‌ای جذاب و جنجالی با موضوع فیلترینگ و صیانت از فضای مجازی به میزبانی انجمن‌ اسلامی دانشجویان دانشگاه شا

1402\02\31 20:26:37


۲۰۰ میلیارد تومان برای فیلترینگ هوشمند 

آخرین خبر/ روز شنبه مناظره‌ای جذاب و جنجالی با موضوع فیلترینگ و صیانت از فضای مجازی به میزبانی انجمن‌ اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد برگزار شد که با حواشی جالبی همراه بود. در آغاز برنامه و در قسمت اول این مناظره حول محور چرایی و چگونگی اعمال محدودیت در فضای مجازی، دو طرف به یک نقطه مشترک رسیدند و آن هم پذیرش کلیت اعمال نظارت بر فضای مجازی بود اما در نحوه اجرای این تصمیم نظرات دو طرف و دیدگاه آنها از زمین تا آسمان با یکدیگر متفاوت بود.

روز شنبه مناظره‌ای جذاب و جنجالی با موضوع فیلترینگ و صیانت از فضای مجازی به میزبانی انجمن‌ اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد برگزار شد که با حواشی جالبی همراه بود.در آغاز برنامه و در قسمت اول این مناظره حول محور چرایی و چگونگی اعمال محدودیت در فضای مجازی، دو طرف به یک نقطه مشترک رسیدند و آن هم پذیرش کلیت اعمال نظارت بر فضای مجازی بود اما در نحوه اجرای این تصمیم نظرات دو طرف و دیدگاه آنها از زمین تا آسمان با یکدیگر متفاوت بود.مؤمن نسب دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی، در مناظره دانشگاه شاهد گفت: قاعدتا و منطقا باید اولویت با بستن محتوا باشد نه بستن پلتفرم‌ها، اما بدون همکاری شرکت اصلی چاره‌ای نیست.

۲۰۰ میلیارد تومان در مقطعی برای فیلترینگ هوشمند هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد اینستاگرام دور زده شد.


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ روز شنبه مناظره‌ای جذاب و جنجالی با موضوع فیلترینگ و صیانت از فضای مجازی به میزبانی انجمن‌ اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد برگزار شد که با حواشی جالبی همراه بود. در آغاز برنامه و در قسمت اول این مناظره حول محور چرایی و چگونگی اعمال محدودیت در فضای مجازی، دو طرف به یک نقطه مشترک رسیدند و آن هم پذیرش کلیت اعمال نظارت بر فضای مجازی بود اما در نحوه اجرای این تصمیم نظرات دو طرف و دیدگاه آنها از زمین تا آسمان با یکدیگر متفاوت بود.