1401\06\16 17:44:04


۲۱۵ تقاضای صنعتی در ارتباط با فناوری نانو دریافت شد

طی یک سال اخیر به کمک کارگزاران فناوری ۲۱۵ تقاضای صنعتی که با تولیدات یا خدمات حوزه نانو مرتبط بودند؛ دریافت و به شرکت‌های دانش‌بنیان عرضه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی ریاست جمهوری، صنایع عمران، نانومواد، نانوپوشش‌ها و صنایع پلیمری بیشترین سهم از تقاضاهای عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند. این اتفاق حاصل تلاش کارگزاران ترویج صنعتی است که در قالب تیم های تخصصی فناوری نانو با حضور در رویدادهای صنعتی، ضمن برقراری ارتباط، مشاوره و معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانو و راه حل های نانوفناورانه صنعتی به مدیران و فعالان صنعتی، نسبت به جمع‌آوری و بررسی نیازها و مشکلات واحدهای صنعتی اقدام می‌کنند. موضوعات مطرح شده از سوی مدیران و کارشناسان صنعتی در فرم های ثبت تقاضای صنعتی وارد و برای ارائه راه حل و رفع مشکل مطرح شده با استفاده از فناوری نانو از طریق برنامه‌ها و سازوکارهای متعدد موجود اقدام می شود. بر اساس آمارهای ثبت شده صنعت عمران با ۳۴ درصد تقاضا در رتبه نخست نیازهای فناورانه قرار گرفته است. همچنین صنعت پلیمری با ۲۷ درصد و نفت، گاز، پتروشیمی و نانو مواد با ۱۵ درصد هم در صدر جدول قرار دارند. طی یک سال گذشته کارگزاران ترویج صنعتی فناوری نانو ضمن بازدید از واحدهای تولیدی و مراجعه حضوری در بخش های مختلف شهرک های صنعتی و سایر شرکت ها، در راستای ترویج صنعتی با حمایت ستاد نانو به صورت رودررو به معرفی توانمندی های صنعتی فناوری نانوی ایرانی و برنامه های حمایتی با هدف به کارگیری فناوری نانو در صنایع و معرفی ظرفیت ها و راه حل های نانوفناورانه موجود پرداختند در این مدت ۱۸۲ بازدید از شرکت های صنعتی و تولیدی مختلف توسط کارگزاران ترویج صنعتی ستا نانو صورت گرفت. این افراد در واقع پل ارتباطی میان دانش و صنعت هستند و به تجاری شدن دستاوردهای فناورانه کمک می‌کنند. یکی از مهم ترین ماموریت های آنها توسعه بازار محصولات نانو فناوری ایران ساخت است. ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم از فعالیت این کارگزاران فناوری حمایت می کند.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     فناوری نانو     معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری     تولید دانش بنیان