ایرنا/ «حسن گروسی» با حکم «محمد دهقان» به عنوان دستیار معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب شد. «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور در حکم انتصاب &laq

1402\03\31 19:12:25


«گروسی» دستیار معاون حقوقی رئیس‌جمهور شد

ایرنا/ «حسن گروسی» با حکم «محمد دهقان» به عنوان دستیار معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب شد. «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور در حکم انتصاب «حسن گروسی» بر تلاش برای همدلی و هم افزایی قوای سه‌گانه و اهتمام ویژه جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از طریق ارائه و انتقال نظرات معاونت حقوقی رئیس جمهور و متخصصین و همچنین پیگیری موضوعات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

«حسن گروسی» با حکم «محمد دهقان» به عنوان دستیار معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب شد.«محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور در حکم انتصاب «حسن گروسی» بر تلاش برای همدلی و هم افزایی قوای سه‌گانه و اهتمام ویژه جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از طریق ارائه و انتقال نظرات معاونت حقوقی رئیس جمهور و متخصصین و همچنین پیگیری موضوعات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.از جمله سوابق اجرایی حسن گروسی می‌توان به معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما، ریاست شورای طرح، لوایح و استعلامات صدا و سیما، عضویت در شورای تخصصی حقوقی کمیته اصل ۴۴ قانون اساسی، ریاست شوراهای راهبردی تخصصی حقوقی، مالکیت فکری، فضای مجازی، ماهواره و بین الملل صدا و سیما، نمایندگی تام‌الاختیار رسانه ملی در دیوان عدالت اداری و عضویت شورای سیاستگذاری نخستین اجلاس بین المللی مکتب شهید سلیمانی اشاره کرد.گروسی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی و مولف کتاب بایسته‌های پارلمان تک مجلسی و دو مجلسی و چندین مقاله علمی در مباحث قانون‌گذاری و حقوق عمومی است.

بازار


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ «حسن گروسی» با حکم «محمد دهقان» به عنوان دستیار معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب شد. «محمد دهقان» معاون حقوقی رئیس جمهور در حکم انتصاب «حسن گروسی» بر تلاش برای همدلی و هم افزایی قوای سه‌گانه و اهتمام ویژه جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری از طریق ارائه و انتقال نظرات معاونت حقوقی رئیس جمهور و متخصصین و همچنین پیگیری موضوعات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.


تولید کارتن و سفارش کارتن