مهران محمدی امین

1401\07\13 22:14:09


آثار جنگ در اروپا ثابت کرد تحریم تیغ دو لبه است

معاون سیاسی وزارت امور خارجه با اشاره به افزایش تورم و تهدید امنیت انرژی در گستره اروپا، گفت: آثار جنگ در اروپا ثابت کرد تحریم تیغ دو لبه است که پیامدهای آن دامن تحریم کنندگان را هم می‌گیرد.

علی باقری در ادامه سفر رسمی به مجارستان در دیدار مدیران جمعی فعالان اقتصادی مجارستان با ایشان ضمن تشریح ایده‌های خود برای گسترش روابط اقتصادی میان مجارستان و ایران، آمادگی خود را بر حضور فعال‌تر در بازار بزرگ تجاری و اقتصادی ایران اعلام داشته و تصریح کردند: زمینه‌های خوبی برای همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور در همه عرصه‌ها به ویژه انرژی، کشاورزی، دارویی و مدیریت آب وجود دارد.

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به استمرار جنگ در اروپا و به مخاطره افتادن امنیت انرژی در این منطقه از جهان، تصریح کرد: سال‌ها تصور می‌شد کشورهایی مانند ایران باید "هزینه تحریم شدن" را بپردازند، اکنون اروپایی‌ها متوجه شدند که "تحریم کردن نیز هزینه دارد" و چنانچه در سیاست‌های یکجانبه خود تجدیدنظر نکنند، مجبورند هزینه اعمال تحریم را با افزایش تورم و به مخاطره افتادن امنیت انرژی بپردازند. وی با اشاره به افزایش تورم و تهدید امنیت انرژی در گستره اروپا گفت: آثار جنگ در اروپا ثابت کرد تحریم تیغ دو لبه است که پیامدهای آن دامن تحریم کنندگان را هم می‌گیرد باقری افزود: ایران آمادگی دارد تا در کنار سایر عرضه‌کنندگان انرژی، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه خود را برای بازگشت امنیت انرژی به بازار به اشتراک بگذارد.. .


بازنشر از : مهر

علی باقری

وزارت امور خارجه

مجارستان