مهران محمدی امین

1401\05\24 15:13:09


آخرین وضعیت گزینه وزارت کار

مهر/ عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز دولت گزینه‌ای را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرده است. محمد رشیدی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت گزینه پیشنهادی وزارت کار، گفت: هنوز دولت گزینه‌ای را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز دولت گزینه‌ای را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرده است.محمد رشیدی در گفتگو با مهر، درباره آخرین وضعیت گزینه پیشنهادی وزارت کار، گفت: هنوز دولت گزینه‌ای را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی نکرده است.وی بیان کرد: هنوز مشخص نیست که محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی خواهد شد یا خیر.عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زاهدی وفا هنوز هیچ ارتباط و تعاملی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی نداشته است.

ما تاکنون نه زاهدی وفا را در مجلس دیدیدم و نه نمایندگان در وزارت کار توانستند با وی ارتباط بگیرند و صحبت کنند.رشیدی گفت: لایحه تفکیک وزارت صمت هم هنوز به مجلس ارائه نشده است و دولت باید نسبت به تعیین تکلیف این وزارتخانه تصمیم عاجل بگیرد.. .


بازنشر از : آخرین خبر