مهران محمدی امین

1401\10\14 12:21:08


اتاق دختر شهید قاسم سلیمانی در شورای شهر تهران/ عکس

نرجس سلیمانی، اولین فرزند و دختر سردار قاسم سلیمانی، عضو فعلی شورای شهر تهران است. امروز عکسی از اتاق او در ساختمان شورا منتشر شده که در نوع خود جالب است.

نرجس سلیمانی که متولد ۱۳۶۲ و از اعضای شورای شهر تهران است به تازگی به عنوان رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران شده است.

او درباره علت قرار دادن مجسمه سردار قاسم سلیمانی پشت میز کارش در شورای شهر گفته است: «نیاز دارم حضور پدرم را در محل کارم احساس کنم.»

1425645_481

. .


بازنشر از : منبع: ایرنا