مهران محمدی امین

1402\10\12 22:42:03


احدیان: در جلسه احزاب با رئیس‌جمهور همه طیف‌های سیاسی حضور داشتند

فارس/ دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی گفت: در این جلسه همه طیف‌ها حضور داشتند حتی طیف‌هایی که به نوعی شاید منتقد هستند در این جلسه حضور داشتند و این‌ افراد هم اصرار بر افزایش مشارکت در انتخابات داشتند. محمد سعید احدیان دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اشاره به دیدار رئیس جمهور با دبیران احزاب و شخصیت های سیاسی خاطرنشان کرد: این جلسه فضای بازی داشت و نقدها صریح مطرح شد مخصوصاً بین دو تا جریان اصولگرا و اصلاح طلب نقدها رد و بدل شد و تضارب آرای جدی صورت گرفت.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی گفت: در این جلسه همه طیف‌ها حضور داشتند حتی طیف‌هایی که به نوعی شاید منتقد هستند در این جلسه حضور داشتند و این‌ افراد هم اصرار بر افزایش مشارکت در انتخابات داشتند.محمد سعید احدیان دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی با اشاره به دیدار رئیس جمهور با دبیران احزاب و شخصیت های سیاسی خاطرنشان کرد: این جلسه فضای بازی داشت و نقدها صریح مطرح شد مخصوصاً بین دو تا جریان اصولگرا و اصلاح طلب نقدها رد و بدل شد و تضارب آرای جدی صورت گرفت.وی افزود: فضای تضارب آرا یک امر ضروری برای بالا رفتن مشارکت است و داغ شدن فضای انتخابات را به وجود می‌آورد و کمک می‌کند که انتخابات پرشوری داشته باشیم.وی در ادامه گفت: در این جلسه همه طیف‌ها حضور داشتند حتی طیف‌هایی که به نوعی شاید منتقد هستند در این جلسه حضور داشتند و این‌ افراد هم اصرار بر افزایش مشارکت در انتخابات داشتند و گفتند مسائل اقتصادی اهمیت بیشتری از مسائل سیاسی دارد و خیلی از بحث‌ها هم منصفانه مطرح شد و خیلی از افراد جریان اصلاحات پذیرفتند که نقد ها صرفا مربوط به دولت فعلی نمی شود.احدیان در پایان گفت: اگر همه گروه های سیاسی به سمت امید آفرینی برویم حتما باعث افزایش مشارکت در انتخابات می شود و اگر حرف های این جلسه عملیاتی بشود قطعا تاثیرگذار خواهد بود. بازار.

.


بازنشر از : آخرین خبر