جمهوری اسلامی/  بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات سابق روسی مدعی شد که ایران درباره برجام عقب‌نشینی کرده است. به گزارش جمهوری اسلامی، به نقل از بلومبرگ یک دیپلمات سابق روسیه

1401\12\28 00:25:35


ادعای بلومبرگ در مورد عقب‌نشینی برجامی دولت

جمهوری اسلامی/  بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات سابق روسی مدعی شد که ایران درباره برجام عقب‌نشینی کرده است. به گزارش جمهوری اسلامی، به نقل از بلومبرگ یک دیپلمات سابق روسیه مدعی شده دولت جدید ایران نه‌تنها اکثر امتیازاتی که تیم مذاکراتی قبلی در مذاکرات برجام گرفته بود را از دست داد بلکه تمام ۱۲ پیش‌شرط ترامپ برای بازگشت به برجام را اجرا کرد.

جمهوری اسلامی/  بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات سابق روسی مدعی شد که ایران درباره برجام عقب‌نشینی کرده است.به گزارش جمهوری اسلامی، به نقل از بلومبرگ یک دیپلمات سابق روسیه مدعی شده دولت جدید ایران نه‌تنها اکثر امتیازاتی که تیم مذاکراتی قبلی در مذاکرات برجام گرفته بود را از دست داد بلکه تمام ۱۲ پیش‌شرط ترامپ برای بازگشت به برجام را اجرا کرد.

وی افزود با اینحال آنها هنوز نتوانسته‌اند آمریکا را برای بازگشت به برجام متقاعد کنند.


بازنشر از : آخرین خبر

جمهوری اسلامی/  بلومبرگ به نقل از یک دیپلمات سابق روسی مدعی شد که ایران درباره برجام عقب‌نشینی کرده است. به گزارش جمهوری اسلامی، به نقل از بلومبرگ یک دیپلمات سابق روسیه مدعی شده دولت جدید ایران نه‌تنها اکثر امتیازاتی که تیم مذاکراتی قبلی در مذاکرات برجام گرفته بود را از دست داد بلکه تمام ۱۲ پیش‌شرط ترامپ برای بازگشت به برجام را اجرا کرد.


نمایندگی بوتان تهران