مهران محمدی امین

1401\08\23 15:48:32


ادعای جمهوری آذربایجان درباره دستگیری یک شبکه جاسوسی متعلق به ایران

تسنیم/ سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان مدعی شد که یک شبکه جاسوسی متعلق به ایران را در این کشور دستگیر کرده است. سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان مدعی شده که 5 نفر را در این خصوص دستگیر کرده است که وظیفه داشتند از نیروی دریایی و کشتی های آذربایجان در دریای خزر، خطوط لوله و تاسیسات نفتی در این منطقه، مناطق نظامی در شهرهای مختلف آذربایجان بخصوص شهرهایی که به تازگی آزاد شده، مکان ها و تجهیزات و توانمندی های نظامی و نیز تسلیحات سنگین و پدافندی جمهوری آذربایجان اطلاعات کسب کرده و تصاویر آنها را ارسال کنند.

سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان مدعی شد که یک شبکه جاسوسی متعلق به ایران را در این کشور دستگیر کرده است.سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان مدعی شده که 5 نفر را در این خصوص دستگیر کرده است که وظیفه داشتند از نیروی دریایی و کشتی های آذربایجان در دریای خزر، خطوط لوله و تاسیسات نفتی در این منطقه، مناطق نظامی در شهرهای مختلف آذربایجان بخصوص شهرهایی که به تازگی آزاد شده، مکان ها و تجهیزات و توانمندی های نظامی و نیز تسلیحات سنگین و پدافندی جمهوری آذربایجان اطلاعات کسب کرده و تصاویر آنها را ارسال کنند.بر اساس این ادعا، به این افراد که شهروندان جمهوری آذربایجان هستند، مبالغی بین 150 تا 400 دلار پرداخت شده است.مدتی پیش نیز جمهوری آذربایجان مدعی شد که گروهی 19 نفره از شهروندان مسلح آذربایجانی که در قالب نیروهای حسینیون مشغول جنگ در سوریه بوده و به آذربایجان آمده بودند تا ایجاد ناامنی کنند را دستگیر کرده اند.طی ماههای اخیر روابط آذربایجان و ایران رو به تیرگی نهاده به طوریکه رئیس جمهور این کشور در اجلاس سمرقند مدعی شد که باکو نمی تواند در مقابل ظلم به حقوق آذری های ساکن در کشورهای دیگر سکوت کند و از آنها حمایت خواهد کرد.رسانه های این کشور نیز از مناطق آذری زبان ایران به عنوان آذربایجان جنوبی یاد کردند..

.


بازنشر از : آخرین خبر