مهران محمدی امین

1401\06\16 19:31:24


ادعای مضحک ایران اینترنشنال: ما یک رسانه کاملا مستقلی هستیم!

ایرانیک/ ادعای مضحک و البته متناقض اینترنشنال سعودی درست پس از حضور در پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی: ما یک رسانه کاملا مستقل هستیم. واکنش‌های منفی گسترده به حضور شبکه سعودی اینترنشنال در پایگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی سبب شد تا مسئولین این شبکه در اقدامی عجولانه اعلام کنند:"ما یک رسانه کاملا مستقلی هستیم! و کارشناسان و خبرنگاران ما نظرات مستقل خودشان را اجرا می‌کنند!!"بررسی اجمالی فعالیت‌های این شبکه نشان می‌دهد که این رسانه نه تنها مستقل نیست بلکه طبق پرژوه‌های دیکته شده کارفرمای خود به حمایت‌ رسمی از سازمان تروریستی مجاهدین و ارتش اسرائیل و همچنین سفیدشویی جنایت‌های عربستان سعودی و بن‌سلمان می‌پردازد و از طرفی با موضع‌گیری های جانبدارانه اجازه صحبت به کارشناسان غیر همسو با شبکه داده نمی‌شود!.

ایرانیک/ ادعای مضحک و البته متناقض اینترنشنال سعودی درست پس از حضور در پایگاه ارتش رژیم صهیونیستی: ما یک رسانه کاملا مستقل هستیم.واکنش‌های منفی گسترده به حضور شبکه سعودی اینترنشنال در پایگاه نظامی ارتش رژیم صهیونیستی سبب شد تا مسئولین این شبکه در اقدامی عجولانه اعلام کنند:"ما یک رسانه کاملا مستقلی هستیم! و کارشناسان و خبرنگاران ما نظرات مستقل خودشان را اجرا می‌کنند!!"بررسی اجمالی فعالیت‌های این شبکه نشان می‌دهد که این رسانه نه تنها مستقل نیست بلکه طبق پرژوه‌های دیکته شده کارفرمای خود به حمایت‌ رسمی از سازمان تروریستی مجاهدین و ارتش اسرائیل و همچنین سفیدشویی جنایت‌های عربستان سعودی و بن‌سلمان می‌پردازد و از طرفی با موضع‌گیری های جانبدارانه اجازه صحبت به کارشناسان غیر همسو با شبکه داده نمی‌شود!.

.


بازنشر از : آخرین خبر