1401\07\22 11:46:05


ارسال لایحه آبخیزداری به دولت

وزیر جهاد کشاورزی گفت: لایحه آبخیزداری به دولت ارسال شده و پس از تصویب در هیات دولت به مجلس ارسال می شود.

سید جواد ساداتی نژاد، وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه همایش جهادگران کشاورزی از ارسال لایحه آبخیزداری به دولت خبر داد و اظهار کرد: این لایحه پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی گفت: این لایحه که با دستور رئیس جمهور تهیه و تدوین شده، در هفته اخیر به هیأت دولت ارسال شد تا در کمیسیون‌های تخصصی دولت مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: پس از طی فرایند قانونی و انجام بررسی‌های لازم، لایحه آبخیزداری در صحن دولت ارائه خواهد شد و پس از تصویب، در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
بازنشر از : مهر

برچسب‌ها     لایحه آبخیزداری     سید جواد ساداتی نژاد     وزارت جهاد کشاورزی     پرو