1401\05\30 15:58:26


ارکانی: تفکیک وزارت صمت خواست دولت بود نه مجلس

ایلنا/ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: الان تقریبا دو ماه گذشته و ما هیچ لایحه‌ای از جانب دولت برای بحث تفکیک وزارتخانه صمت در مجلس دریافت نکردیم، به هر حال درخواست مجلس تفکیک نبود و اینکه موافق یا مخالف هستیم یک بحث دیگر است این پیشنهاد دولت بود که برای پیشنهاد خودش اصلا پیگیری نکرده و لایحه‌ای هم ارسال نکرد. احسان ارکانی نماینده مردم فیروزه و نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با مهلت دو ماهه مجلس به دولت در بحث استضاح وزیر صمت و پیشنهاد دولت برای تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه جدید، گفت: حدود دو ماه قبل بحث استیضاح آقای فاطمی امین وزیر صمت در دستور کار مجلس آمد و قاعدتا آن روز اگر اعلام می‌شد ظرف همان هفته جلسه استیضاح برگزار می‌شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: الان تقریبا دو ماه گذشته و ما هیچ لایحه‌ای از جانب دولت برای بحث تفکیک وزارتخانه صمت در مجلس دریافت نکردیم، به هر حال درخواست مجلس تفکیک نبود و اینکه موافق یا مخالف هستیم یک بحث دیگر است این پیشنهاد دولت بود که برای پیشنهاد خودش اصلا پیگیری نکرده و لایحه‌ای هم ارسال نکرد.احسان ارکانی نماینده مردم فیروزه و نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با مهلت دو ماهه مجلس به دولت در بحث استضاح وزیر صمت و پیشنهاد دولت برای تفکیک این وزارتخانه به دو وزارتخانه جدید، گفت: حدود دو ماه قبل بحث استیضاح آقای فاطمی امین وزیر صمت در دستور کار مجلس آمد و قاعدتا آن روز اگر اعلام می‌شد ظرف همان هفته جلسه استیضاح برگزار می‌شد.وی ادامه داد: خب طی تماس مقامات ارشد دولت با رئیس مجلس، جمع‌بندی این شد که مجلس فعلا این استیضاح را انجام ندهد و از دستور خارج کند تا خود دولت ظرف دو ماه آینده لایحه‌ای برای تفکیک وزارتخانه ارسال کند و بعد از اینکه تفکیک انجام شد، دو وزیر جدید برای وزارتخانه‌های جدید‌التاسیس صنایع و معادن و وزارت بازرگانی معرفی شوند.عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: با این توافق و طرح این درخواست دولت، استیضاح از دستور کار خارج شد و نمایندگان به این نتیجه رسیدند که چون تا دو ماه دیگر تغییر انجام می‌شود، در این کار تعجیل نکنند. این را هم عرض کنم که تفکیک وزارتخانه درخواست و مطالبه دولت بود نه مجلس.وی تصریح کرد: الان تقریبا دو ماه گذشته و ما هیچ لایحه‌ای از جانب دولت برای بحث تفکیک دو وزارتخانه در مجلس دریافت نکردیم، تا این لحظه هم اطلاع ندارم و حتی خبری هم نیست که این بحث انجام شود، حتی بعضا روی اصل تفکیک هم الان تشکیک شده است. بحث این است که به هر حال درخواست مجلس تفکیک نبود و اینکه موافق یا مخالف هستیم یک بحث دیگر است این پیشنهاد دولت بود که برای پیشنهاد خودش اصلا پیگیری نکرده و لایحه‌ای هم ارسال نکرد.ارکانی با اشاره به نزدیک شدن به پایان این مهلت زمانی، خاطرنشان کرد: قاعدتا با پایان مهلت زمانی که دولت درخواست و مجلس موافقت کرده بود و برمبنای همان توافق دوباره استیضاح باید بیاید در دستورکار قرار گیرد، اگر وزیر ابقاء شد که ابقاء شده و بعدا اگر دولت قصد تفکیک دارد، خودش باید اقدام کند؛ اگر هم وزیر ابقا نشد و استیضاح شد دولت باید یک وزیر جدید برای وزارت صمت معرفی کند و بعد از آن هم باز اگر خواستند می‌توانند تصمیم بگیرند که تفکیک کنند یا نکنند.
بازنشر از : آخرین خبر