استقبال کاظمی قمی از همکاری سازمان ملل در جهت کاهش مشکلات افغانستان ایسنا/ نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت کشورمان در کابل تاکید کرد: از همکاری

1401\11\09 12:37:24


استقبال کاظمی قمی از همکاری سازمان ملل در جهت کاهش مشکلات افغانستان

ایسنا/ نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت کشورمان در کابل تاکید کرد: از همکاری سازمان ملل به منظور کاهش مشکلات مردم افغانستان استقبال می کنیم. حسن کاظمی قمی در توییتی نوشت:" از تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد و ایفای نقش مثبت به منظور کاهش آلام و رنج مردم افغانستان استقبال می کنیم.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت کشورمان در کابل تاکید کرد: از همکاری سازمان ملل به منظور کاهش مشکلات مردم افغانستان استقبال می کنیم.حسن کاظمی قمی در توییتی نوشت:" از تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد و ایفای نقش مثبت به منظور کاهش آلام و رنج مردم افغانستان استقبال می کنیم. در نتیجه رایزنی ها و به منظور اجرایی شدن این همکاری‌ها، خواستار تشکیل کمیته های تخصصی مشترک با نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران شدم. 


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان و سرپرست جدید سفارت کشورمان در کابل تاکید کرد: از همکاری سازمان ملل به منظور کاهش مشکلات مردم افغانستان استقبال می کنیم. حسن کاظمی قمی در توییتی نوشت:" از تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد و ایفای نقش مثبت به منظور کاهش آلام و رنج مردم افغانستان استقبال می کنیم.