استیضاح وزیر بهداشت و درمان منتفی شد بهداشت و درمان کمیسیون بهداشت و درمان بهرام عین اللهی تعداد امضاهای تقاضای ا

1401\11\09 17:26:07


استیضاح وزیر بهداشت و درمان منتفی شد

تعداد امضاهای تقاضای استیضاح وزیر بهداشت و درمان به کمتر از ده نفر رسید و منتفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت به همراه معاونان خود در جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کرد و به سوالات تعدادی از متقاضیان استیضاح پاسخ داد.

در نهایت با توجه به اینکه تعداد نمایندگان متقاضی استیضاح به کمتر از ۱۰ نفر رسید، استیضاح وی منتفی شد.


بازنشر از : مهر

بهداشت و درمان

کمیسیون بهداشت و درمان

بهرام عین اللهی

تعداد امضاهای تقاضای استیضاح وزیر بهداشت و درمان به کمتر از ده نفر رسید و منتفی شد.