ایسنا/ سخنگوی دولت از موافقت هیئت وزیران با ارسال لایحه‌ای با هدف حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس خبر داد که طی آن تدابیری اندیشیده شود و در حوزه‌های مختلف از ایر

1402\03\31 15:47:40


اظهارات سخنگوی دولت؛ از ساعت کار ادارات تا حمایت از ایرانیان خارج کشور

ایسنا/ سخنگوی دولت از موافقت هیئت وزیران با ارسال لایحه‌ای با هدف حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس خبر داد که طی آن تدابیری اندیشیده شود و در حوزه‌های مختلف از ایرانیان خارج از کشور حمایت شود. .

سخنگوی دولت از موافقت هیئت وزیران با ارسال لایحه‌ای با هدف حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس خبر داد که طی آن تدابیری اندیشیده شود و در حوزه‌های مختلف از ایرانیان خارج از کشور حمایت شود.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ سخنگوی دولت از موافقت هیئت وزیران با ارسال لایحه‌ای با هدف حمایت از ایرانیان خارج از کشور به مجلس خبر داد که طی آن تدابیری اندیشیده شود و در حوزه‌های مختلف از ایرانیان خارج از کشور حمایت شود. .


پرده زبرا - پوستر دیواری