جمهوری اسلامی/ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: با ادامه این ناراضی‌تراشی دیگر دشمنان خارجی نیازی به تلاش و هزینه کردن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت. ما خودمان با

1401\12\23 21:02:02


اعتراض روزنامه جمهوری اسلامی: نیاز به دشمن خارجی نیست؛ با دست خودمان در حال براندازی هستیم

جمهوری اسلامی/ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: با ادامه این ناراضی‌تراشی دیگر دشمنان خارجی نیازی به تلاش و هزینه کردن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت. ما خودمان با هزینه بیت‌‌المال در حال براندازی هستیم، مثل آن کسی که بر سر شاخ بود و بُن می‌برید!روزنامه جمهوری اسلامی به شدت از گرانی‌ها انتقاد کرده و با تاکید بر اینکه مسئولان ناتوان باید داوطلبانه کنار بروند هشدار داده با ادامه ناراضی‌تراشی، جمهوری اسلامی با هزینه بیت‌المال و به دست خودش در حال براندازی است.

جمهوری اسلامی/ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: با ادامه این ناراضی‌تراشی دیگر دشمنان خارجی نیازی به تلاش و هزینه کردن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت.

ما خودمان با هزینه بیت‌‌المال در حال براندازی هستیم، مثل آن کسی که بر سر شاخ بود و بُن می‌برید!روزنامه جمهوری اسلامی به شدت از گرانی‌ها انتقاد کرده و با تاکید بر اینکه مسئولان ناتوان باید داوطلبانه کنار بروند هشدار داده با ادامه ناراضی‌تراشی، جمهوری اسلامی با هزینه بیت‌المال و به دست خودش در حال براندازی است.به گزارش جمهوری اسلامی، همانطور که وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، قیمت کالاها و خدمات هم بالا می‌رود، طبعاً وقتی قیمت دلار پائین می‌آید قیمت کالاها و خدمات هم باید پائین بیاید ولی در کشور ما این قاعده اجرا نمی‌شود بطوری که قیمت‌ها هنگام بالا رفتن با دلار همراهی می‌کنند ولی به هنگام پائین آمدن قیمت دلار با آن همراهی نمی‌کنند و رفیق نیمه‌راه می‌شوند و پائین نمی‌آیند! مسئولان اقتصادی کشورمان با اینکه می‌دانند بالا رفتن و پائین آمدن قیمت دلار تابع چه فعل و انفعالاتی است، وقتی قیمت دلار پائین می‌آید آن را نتیجه مدیریت خود جا می‌زنند اما به این سوال جواب نمی‌دهند که حالا که شما قدرت پائین آوردن قیمت دلار را دارید چرا برای کاهش قیمت کالاها و خدمات به تناسب کاهش قیمت دلار از قدرت مدیریت خود استفاده نمی‌کنید؟این روزنامه در ادامه نوشته است: مدیریت یک کشور را نباید به افراد ناتوان سپرد و اگر کسانی به هر دلیل به مسئولیت‌های مدیریتی گماشته شده باشند ولی نتوانند از عهده وظایفی که برعهده آنان گذاشته شده برآیند، باید داوطلبانه کنار بروند و مدیریت را به افراد توانمند بسپارند.گرانی، تورم، فقر، بیکاری و عوارض اجتماعی این مشکلات اکنون نارضایتی مردم را به اوج رسانده است.

مشکل بزرگ‌تر اینست که دولتمردان نشان داده‌اند قدرت کنترل امور را ندارند و همه چیز در مورد معیشت مردم رها شده و خارج از مدیریت است.

با ادامه این ناراضی‌تراشی کاملاً حرفه‌ای و برنامه‌ریزی شده، دیگر دشمنان خارجی نیازی به تلاش و هزینه کردن پول و تخصیص امکانات و نیرو برای براندازی نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت.

ما خودمان با هزینه بیت‌‌المال و با امکانات خود نظام با موثرترین شیوه در حال براندازی هستیم، مثل آن کسی که بر سر شاخ بود و بُن می‌برید!


بازنشر از : آخرین خبر

جمهوری اسلامی/ روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: با ادامه این ناراضی‌تراشی دیگر دشمنان خارجی نیازی به تلاش و هزینه کردن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت. ما خودمان با هزینه بیت‌‌المال در حال براندازی هستیم، مثل آن کسی که بر سر شاخ بود و بُن می‌برید!روزنامه جمهوری اسلامی به شدت از گرانی‌ها انتقاد کرده و با تاکید بر اینکه مسئولان ناتوان باید داوطلبانه کنار بروند هشدار داده با ادامه ناراضی‌تراشی، جمهوری اسلامی با هزینه بیت‌المال و به دست خودش در حال براندازی است.


برق و روشنایی لاله زار