مهران محمدی امین

فارس/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز اعضای ناظر مجلس در کمیته ها، دبیرخانه ها و شوراهای عالی را مشخص کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز(هفتم شهریو

1401\06\07 17:34:31


اعضای ناظر مجلس در شوراهای عالی مشخص شدند

فارس/ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز اعضای ناظر مجلس در کمیته ها، دبیرخانه ها و شوراهای عالی را مشخص کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز(هفتم شهریور)  اعضای ناظر مجلس در کمیته ها، دبیرخانه‌ها و شوراهای عالی را مشخص کردند که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز اعضای ناظر مجلس در کمیته ها، دبیرخانه ها و شوراهای عالی را مشخص کردند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست عصر امروز(هفتم شهریور)  اعضای ناظر مجلس در کمیته ها، دبیرخانه‌ها و شوراهای عالی را مشخص کردند که در ادامه به آن پرداخته‌ایم.اعضای ناظر کمیسیون احزاب علی حدادی با 121 رأی و مالک شریعتی نیاسر با 113 رأی به عنوان اعضای ناظر کمیسیون احزاب انتخاب شدند.اعضای ناظر دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطینعباس گلرو با 104 رأی و زهره الهیان با 78 رأی به عنوان اعضای ناظر دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین انتخاب شدند.اعضای ناظر در شورای عالی بورس مجتبی توانگر با 189 رأی و محسن علیزاده با189 رأی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند.اعضای ناظر کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین عباس گلرو با 105 رأی و شهریار حیدری با 100 رأی به عنوان اعضای ناظر کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین انتخاب شدند.اعضای ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی علیرضا عباسی با 189 رأی و همایون  نجف آبادی با 189 رأی به عنوان اعضای ناظر در شورای ملی ایمنی زیستی انتخاب شدند.اعضای ناظر هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولتمرتضی محمودوند با 117 رأی و علی علیزاده با 115 رأی به عنوان اعضای ناظر هیأت نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت انتخاب شدند..

.


بازنشر از : آخرین خبر