مهران محمدی امین

1401\05\24 17:54:06


اعطای مجوز مرجعیت استعلام اختراع به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گفت:با توجه به افزایش سطح علمی و ارتقای توانمندی‌های مرکز تحقیقات، مجوز مرجعیت استعلام اختراع از سوی سازمان ثبت اسناد به پزشکی قانونی اعطا شد.

محسن صابری اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته و با توجه به افزایش سطح علمی و ارتقای توانمندی‌های مرکز تحقیقات، مجوز مرجعیت استعلام اختراع از سوی مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اعطا شد.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته، مجوز صلاحیت این مرکز به عنوان “مرجع استعلام اظهارنامه‌های اختراع” توسط مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد. وی تصریح کرد: با صدور این مجوز، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی می‌تواند با برخورداری از هیأت علمی متخصص و توانمند خود نسبت به داوری اظهارنامه‌های اختراع اقدام کند. صابری با تأکید بر دانش و توانایی اعضای هیأت علمی و محققین مرکز تحقیقات اظهار داشت: این مرکز در خصوص ثبت اختراعاتی که به نوعی با موضوع پزشکی قانونی و تجهیزات آن مرتبط است؛ اعلام نظر خواهد کرد.

رئیس مرکز تحققات پزشکی قانونی با بیان اینکه امروزه نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت معنوی در ایجاد زمینه ابتکار و نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی امری بدیهی است، تصریح کرد: در ایران مرکز مالکیت معنوی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولیت این امر خطیر را بر عهده دارد که پس از بررسی اولیه اظهار نامه‌های واصله، بررسی ماهوی آنها را به مراجع استعلام سپرده و بر مبنای نظر آنها اقدام به تأیید یا رد موارد مورد ادعا می‌کند. وی در خصوص نحوه ثبت اختراعات نیز گفت: ثبت اختراع در کشور به صورت برخط و از طریق وبگاه مرکز مالکیت معنوی انجام می‌شود و پس از طی مراحل قانونی شامل ایجاد حساب کاربری و بررسی کارشناسی مستندات، داوری علمی آن به مراجع استعلام واگذار خواهد شد. گفتنی است لیست مراجع استعلام مورد تأیید مرکز مالکیت معنوی در وبگاه این مرکز به آدرس http://ipm.ssaa.ir/ENQ/List قابل دسترسی است..

.


بازنشر از : مهر

پزشکی قانونی

سازمان ثبت اسناد

قوه قضاییه