وزارت خارجه محمد دهقان قوه قضاییه معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یک سری اقداماتی از طریق دستگاه‌های داخلی برای صدور

1402\03\31 17:30:01


اقدامات حقوقی برای استرداد منافقین به ایران در جریان است

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یک سری اقداماتی از طریق دستگاه‌های داخلی برای صدور حکم علیه افرادی که در کشور مرتکب جنایت شده‌ اند صورت گرفته، اما متولی اصلی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در حاشیه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران، در خصوص استرداد منافقین، گفت: یک سری اقداماتی از طریق دستگاه‌های داخلی برای صدور حکم علیه افرادی که در کشور مرتکب جنایت شده‌اند، صورت گرفته است اما متولی این کار طبیعتاً وزارت اطلاعات و قوه قضائیه است که این کار را پی‌گیری می‌کند.

وی افزود: ما باید برای آنهایی که علیه افراد یا اموال کشور در داخل مرتکب جنایت شده‌اند، حکم صادر کرده و احکام آنها را به اجرا در آوریم.

دهقان تاکید کرد: باید تقاضای شناسایی افراد را در خارج از کشور داشته باشیم و این کار از طریق دولت پی‌گیری شده اما متولی آن قوه قضائیه است، زیرا دادستان علیه آنها حکم صادر می‌کند.

وی با اشاره همکاری به وزارت خارجه گفت: برای شناسایی و اجرای آن احکام ما با وزارت خارجه اقدام خواهیم داشت.

معاون حقوقی رئیس جمهور اذعان داشت: در این ۴۰ سال باید این کار انجام می‌شد و متأسفانه غفلت صورت گرفته است.

منافقین در کشور مرتکب جنایت شدند و ۱۷ هزار نفر آدم را کشتند لذا لازم است علیه آنها حکم صادرش شده و افراد آنها شناسایی و حکمشان اجرا شود.


بازنشر از : مهر

وزارت خارجه

محمد دهقان

قوه قضاییه

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: یک سری اقداماتی از طریق دستگاه‌های داخلی برای صدور حکم علیه افرادی که در کشور مرتکب جنایت شده‌ اند صورت گرفته، اما متولی اصلی وزارت اطلاعات و قوه قضائیه است.


قفسه فلزی - قفسه انبار