1401\11\25 15:11:13


امضای ۲۰ سند همکاری میان مقامات ایران و چین

۲۰ سند همکاری میان مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و چین در حضور روسای جمهور دو کشور به امضا رسید.

مراسم امضای ۲۰ سند همکاری و یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی ایران و چین از سوی مقامات عالیرتبه دو کشور و در حضور سید ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ برگزار شد.

تفاهمات همکاری در زمینه مدیریت بحران، گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست، تجارت بین‌المللی، مالکیت معنوی، کشاورزی، صادرات، بهداشت و درمان، رسانه، ورزش و میراث فرهنگی از جمله اسناد امضا شده میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و چین است.


بازنشر از : منبع: ايسنا