ایسنا/ وزیر خارجه کشورمان عازم کویت شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر و مذاکرات انجام شده با مقامات کشور عمان و در ادامه سفر منطقه‌ای خود به کشورها

1402\03\31 15:47:35


امیرعبداللهیان عمان را به مقصد کویت ترک کرد

ایسنا/ وزیر خارجه کشورمان عازم کویت شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر و مذاکرات انجام شده با مقامات کشور عمان و در ادامه سفر منطقه‌ای خود به کشورهای حوزه خلیج فارس، مسقط را به مقصد کویت ترک نمود.

وزیر خارجه کشورمان عازم کویت شد.حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر و مذاکرات انجام شده با مقامات کشور عمان و در ادامه سفر منطقه‌ای خود به کشورهای حوزه خلیج فارس، مسقط را به مقصد کویت ترک نمود.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ وزیر خارجه کشورمان عازم کویت شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر و مذاکرات انجام شده با مقامات کشور عمان و در ادامه سفر منطقه‌ای خود به کشورهای حوزه خلیج فارس، مسقط را به مقصد کویت ترک نمود.


چراغ استخری و چراغ مگنتی