ایرنا/ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در صدر هیاتی به منظور دیدار و رایزنی با مقامات کویت، وارد این کشور شد. گفت وگوهای دوجانبه و تبادل نظر درباره مسائل مهم منطقه و بین‌

1402\03\31 19:12:26


امیرعبداللهیان وارد کویت شد

ایرنا/ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در صدر هیاتی به منظور دیدار و رایزنی با مقامات کویت، وارد این کشور شد. گفت وگوهای دوجانبه و تبادل نظر درباره مسائل مهم منطقه و بین‌الملل از مهم‌ترین محورهای دیدار امیرعبدالهیان در کویت خواهد بود.

حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در صدر هیاتی به منظور دیدار و رایزنی با مقامات کویت، وارد این کشور شد.گفت وگوهای دوجانبه و تبادل نظر درباره مسائل مهم منطقه و بین‌الملل از مهم‌ترین محورهای دیدار امیرعبدالهیان در کویت خواهد بود.کویت سومین مقصد در سفرهای دوره‌ای وزیر امور خارجه است که از دوشنبه شب آغاز شده است.پیش از این وزیر امور خارجه به قطر و عمان هم سفر و با مقامات آنها دیدار داشته است.

بازار


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در صدر هیاتی به منظور دیدار و رایزنی با مقامات کویت، وارد این کشور شد. گفت وگوهای دوجانبه و تبادل نظر درباره مسائل مهم منطقه و بین‌الملل از مهم‌ترین محورهای دیدار امیرعبدالهیان در کویت خواهد بود.


چراغ استخری و چراغ مگنتی