ایرنا/ حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در خصوص سفر به عمان: از مرحله گفتگو در مذاکرات عبور کردیم و وارد مرحله همکاری های چندجانبه شده ایم. در خصوص توافقات رئیس‌جمهورهای

1402\03\31 22:37:21


امیرعبداللهیان: ابتکار نشست هشت کشور حوزه خلیج فارس در نیویورک را ارائه دادیم

ایرنا/ حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در خصوص سفر به عمان: از مرحله گفتگو در مذاکرات عبور کردیم و وارد مرحله همکاری های چندجانبه شده ایم. در خصوص توافقات رئیس‌جمهورهای دو کشور با هم گفتوگو داشتیم.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در خصوص سفر به عمان: از مرحله گفتگو در مذاکرات عبور کردیم و وارد مرحله همکاری های چندجانبه شده ایم.در خصوص توافقات رئیس‌جمهورهای دو کشور با هم گفتوگو داشتیم. ابتکار نشست هشت کشور حوزه خلیج فارس در شهریور ماه و در نیویورک را ارائه دادیم.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در خصوص سفر به عمان: از مرحله گفتگو در مذاکرات عبور کردیم و وارد مرحله همکاری های چندجانبه شده ایم. در خصوص توافقات رئیس‌جمهورهای دو کشور با هم گفتوگو داشتیم.


فروشگاه اینترنتی لباس کودک