ایلنا/ فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال‌شرق از این منطقه پدافندی بازدید کرد .  امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هو

1401\12\27 15:36:21


امیر صباحی فرد از منطقه پدافند هوایی شمال‌ شرق بازدید کرد

ایلنا/ فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال‌شرق از این منطقه پدافندی بازدید کرد .  امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از منطقه پدافند هوایی شمال‌شرق بازدید کرد.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال‌شرق از این منطقه پدافندی بازدید کرد . امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از منطقه پدافند هوایی شمال‌شرق بازدید کرد.

در این بازدید امیر سرتیپ صباحی‌فرد ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام، میزان آمادگی رزمی این منطقه پدافندی را مورد ارزیابی قرار داد.فرمانده نیروی پدافند هوایی همچنین در جریان اقدامات انجام شده برای پذیرایی از زائرین نوروزی حضرت ثامن‌الحجج (ع) قرار گرفت.

در ادامه این بازدید، فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال‌شرق از روند اقدامات انجام شده این یگان گزارشی ارائه کرد.


بازنشر از : آخرین خبر

ایلنا/ فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال‌شرق از این منطقه پدافندی بازدید کرد .  امیر سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش از منطقه پدافند هوایی شمال‌شرق بازدید کرد.


نمایندگی بوتان تهران