1401\07\22 16:45:24


انتقاد «گلرو» در یک نشست جهانی از اقدامات نامشروع آمریکا علیه ایران

مهر/ دبیرکل گروه پارلمانی مجلس در نشست کمیته حقوق بشر و دموکراسی اجلاسیه اتحادیه بین المجالس جهانی از اعمال غیرانسانی و نامشروع اقدامات قهری یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان انتقاد کرد. عباس گلرو دبیرکل گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در یکصد و چهل و پنجمین اجلاسیه اتحادیه بین المجالس جهانی در نشست کمیته حقوق بشر و دموکراسی که چهارشنبه (۲۰ مهر ماه) در کیگالی پایتخت روآندا برگزار شد، از کشور میزبان جهت برگزاری این نشست قدردانی کرد.

دبیرکل گروه پارلمانی مجلس در نشست کمیته حقوق بشر و دموکراسی اجلاسیه اتحادیه بین المجالس جهانی از اعمال غیرانسانی و نامشروع اقدامات قهری یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان انتقاد کرد.عباس گلرو دبیرکل گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در یکصد و چهل و پنجمین اجلاسیه اتحادیه بین المجالس جهانی در نشست کمیته حقوق بشر و دموکراسی که چهارشنبه (۲۰ مهر ماه) در کیگالی پایتخت روآندا برگزار شد، از کشور میزبان جهت برگزاری این نشست قدردانی کرد.وی در مذاکرات مربوط به پیش نویس قطعنامه «عزم پارلمانی برای توسعه محلی و منطقه‌ای کشورهای دارای سطوح بالای مهاجرت بین‌المللی و توقف کلیه اشکال قاچاق انسان و نقض حقوق بشر»، ضمن انتقاد از اعمال غیر انسانی و نامشروع اقدامات قهری یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان خواستار درج این اصلاحیه در متن قطعنامه ارائه شده به کمیته مذکور توسط کشورهای بانی شد.نماینده کشورمان در این نشست برخی اصلاحیه پیشنهادی در پیش نویس قطعنامه ارائه کرد.گلرو در ادامه ضمن ابراز امیدواری به خاتمه سریع این جنگ، از به انحراف کشاندن موضوع اصلی قطعنامه حقوق بشر به صرفاً وضعیت اوکراین و روسیه انتقاد کرد و خواستار حذف پاراگراف مندرج در پیش نویس قطعنامه شد و ضمن تذکر به مخبر ویژه (آلمانی) کمیته مذکور خواستار رعایت اصل بی طرفی در موضع گیری پیشنهادی در خصوص اصلاحیه‌های پیشنهادی نمایندگان دول غربی شد.
بازنشر از : آخرین خبر