مهران محمدی امین

1401\06\16 22:31:26


انتقاد فعال سیاسی اصولگرا از «هیاهوی غیرطبیعی» در پرونده بازداشت مشاور وزیر راه

خبرآنلاین/ مدیرمسئول همشهری نوشت: فرایند حقوقی زمانبر و نباید پرونده متاثر از هیاهوی سیاسی شود. عبدالله گنجی، مدیرمسئول همشهری نوشت:حد هیاهو برای فساد مکارم شیرازی غیرطبیعی است۱-چون او بازداشت است این هیاهو برای مفسد آزاد قابل قبول است.

مدیرمسئول همشهری نوشت: فرایند حقوقی زمانبر و نباید پرونده متاثر از هیاهوی سیاسی شود.عبدالله گنجی، مدیرمسئول همشهری نوشت:حد هیاهو برای فساد مکارم شیرازی غیرطبیعی است۱-چون او بازداشت است این هیاهو برای مفسد آزاد قابل قبول است.

.


بازنشر از : آخرین خبر