مهران محمدی امین

1401\12\09 17:05:15


ایران درباره جنگ روسیه و اوکراین، با صراحت اعلام بیطرفی کند/ نباید تحت تأثیر توهمات القائی عناصر افراطی قرار بگیریم

اصرار بی‌مورد بر نفی برجام، کوتاهی در اعلام صریح بی‌طرفی در جنگ اوکراین و ادامه سیاست نگاه یکطرفه به شرق و ایجاد تنش در روابط با غرب، تاکنون خسران‌های زیادی به کشور وارد کرده است.

روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه نوشت:

نوسانات ارز نشان داد تحریم برخلاف ادعاهائی که می‌شود و شعارهائی که می‌دهند، به اقتصاد ما ضربه وارد کرده و می‌کند.

در مورد جنگ اوکراین نیز جمهوری اسلامی ایران براساس مبانی شرعی، عقلی و آنچه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر کرده موظف است اولاً با صراحت اعلام بی‌طرفی نماید و ثانیاً برای برقراری صلح و پایان دادن به جنگ اقدامات عملی کند. خودداری از انجام این وظیفه قطعی، مشکلات زیادی را برای کشور و ملت به وجود آورده که ظلم به کشور و ملت محسوب می‌شود.

سیاست نگاه یکطرفه به شرق نیز با آنچه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی مقرر داشته سازگاری ندارد. جمهوری اسلامی ایران، براساس سیاست پایه‌ای و اصولی «نه شرقی – نه غربی» می‌تواند با تمام کشور‌های جهان غیر از رژیم غاصب و نامشروع صهیونیستی رابطه داشته باشد و طبعاً حفاظت از منافع ملی را محور این رابطه قرار دهد.

ما نباید تحت تأثیر توهمات القائی عناصر افراطی که سیاست موازنه مثبت در روابط بین‌الملل را نفی می‌کنند قرار بگیریم و عوارض بشدت منفی این سیاست غلط را به مردم تحمیل کنیم.

در خوشبینانه‌ترین حالت، این عناصر را می‌توان دوستانی دانست که منافع کشور را تشخیص نمی‌دهند. حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، وظیفه‌ایست که نباید از آن غفلت کرد. اصرار بر ادامه سیاست‌هائی که ناکارآمدی و زیانبار بودنشان به اثبات رسیده است، نوعی ضربه زدن به اصل نظام است، کاری که بهیچوجه قابل گذشت و بخشش نیست.

.

.


بازنشر از : خبرفوری