مهران محمدی امین

1401\05\27 08:43:23


ایران شاهراه انتقال گاز روسیه به خاورمیانه

اقتصاد آنلاین/ پس از آغاز جنگ اوکراین و کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، افزایش صادرات به چین، تاکنون پاسخگوی کاهش صادرات به اروپا نبوده و در نتیجه گازپروم را مجبور به کاهش ۱۲ درصدی تولید کرده است. قیمت گاز وارداتی در بازارهای بالقوه و محتمل روسیه حداقل ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی صادرات به اروپاست و این چالشی جدی در پیش‌روی روسیه خواهد بود.

اقتصاد آنلاین/ پس از آغاز جنگ اوکراین و کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، افزایش صادرات به چین، تاکنون پاسخگوی کاهش صادرات به اروپا نبوده و در نتیجه گازپروم را مجبور به کاهش ۱۲ درصدی تولید کرده است.قیمت گاز وارداتی در بازارهای بالقوه و محتمل روسیه حداقل ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی صادرات به اروپاست و این چالشی جدی در پیش‌روی روسیه خواهد بود. آیا ایران می‌تواند یکی از مسیرهای انتقال گاز روسیه به خاورمیانه باشد و این رویکرد نیازمند چه مسائلی است؟.

.


بازنشر از : آخرین خبر