مهران محمدی امین

1402\10\12 22:42:05


ایزدخواه: کسی که نماینده می‌شود یعنی اراده کرده که بر روی تشک کتک بخورد!

خبرگزاری دانشجو/ نماینده مردم تهران در جمع دانشجویان دانشگاه خوارزمی:*برخی از نمایندگان می‌گفتند اگر شفافیت آرا اجرا شود رای ما را رسانه‌ها تعیین می‌کنند و استقلال رای نمایندگان از بین می‌رود*ذات نمایندگی این است که نماینده رای از مردم گرفته و باید پاسخگوی مردم باشد و رای نماینده رای خودش نیست بلکه رای مردم است*وقتی نماینده‌ای در معرض انتقاد قرار می‌گیرد اگر شایسته باشد و حرفش صحیح باشد، روی حرفش می‌ایستد تا افکار عمومی را قانع کند. .

خبرگزاری دانشجو/ نماینده مردم تهران در جمع دانشجویان دانشگاه خوارزمی:*برخی از نمایندگان می‌گفتند اگر شفافیت آرا اجرا شود رای ما را رسانه‌ها تعیین می‌کنند و استقلال رای نمایندگان از بین می‌رود*ذات نمایندگی این است که نماینده رای از مردم گرفته و باید پاسخگوی مردم باشد و رای نماینده رای خودش نیست بلکه رای مردم است*وقتی نماینده‌ای در معرض انتقاد قرار می‌گیرد اگر شایسته باشد و حرفش صحیح باشد، روی حرفش می‌ایستد تا افکار عمومی را قانع کند.

تبلیغات
فروش چراغ ریسه سیم و کابل و کلید و پریز
لاله زار24 ارائه محصولات برق و روشنایی ساختمان از قلب بازار لاله زار برای سراسر کشور است.
# لاله زار - # لاله‌زار - # برق ساختمان

.


بازنشر از : آخرین خبر