مهران محمدی امین

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سازمان اداری و استخدامی کشور دولت سیزدهم رئیس جمهوری صبح امروز دوشنبه در ادامه فرای

1401\08\16 15:19:32


بازدید رئیس جمهور از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری استخدامی

رئیس جمهوری صبح امروز دوشنبه در ادامه فرایند «نظارت ستادی» بر دستگاه‌های اجرایی، در سازمان اداری و استخدامی حضور یافت.

رئیس جمهوری از مرکز اسناد و کتابخانه سازمان اداری و استخدامی و مرکز مدیریت سامانه‌های نظارتی و اجرایی این سازمان بازدید کرد.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در ادامه فرایند «نظارت ستادی» بر دستگاه‌های اجرایی، در سازمان اداری و استخدامی حضور یافت و در بدو ورود با حضور در مرکز اسناد و کتابخانه این سازمان با توضیحات رئیس و معاونین سازمان اداری و استخدامی، از جزئیات فعالیت‌ها و اقدامات این سازمان در راه اندازی و تقویت سامانه‌های مدیریت و پایش اطلاعات مطلع شد. در این بازدید معاونین سازمان، با معرفی و ارائه توضیحات تفصیلی در خصوص سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا)، داشبورد نظام اداری (دانا) و نیز سامانه آینه بهره وری ایران (سبا) اقدامات و راهبردهای سازمان اداری و استخدامی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت در زمینه بهبود و ارتقای عملکرد نظام اداری کشور و نظارت بر عملکرد آن را تشریح کردند.. .


بازنشر از : مهر

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی

سازمان اداری و استخدامی کشور

دولت سیزدهم