بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه و آغوش خانواده آسان‌تر شد دادگستری تهران آزادی زندانیان قوه قضاییه قائم مقام

1401\11\09 17:01:43


بازگشت زندانیان واجد شرایط به جامعه و آغوش خانواده آسان‌تر شد

قائم مقام دادگستری کل استان تهران از تشکیل کمیته اجرایی در زمینه رسیدگی به درخواست‌های مددجویان در حوزه بهره‌مندی از ارفاقات قانونی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران، حاجی رضا شاکرمی در نشست با کمیته اجرایی در زمینه رسیدگی به درخواست‌های مددجویان در حوزه بهره‌مندی از ارفاقات قانونی با اشاره به تعیین قضات ویژه برای انجام بررسی‌های قانونی در جهت تعدیل جمعیت کیفری با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: کاهش جمعیت کیفری و جامعه‌پذیر کردن مددجویان از جمله دغدغه‌های مدیریت مجموعه قضایی استان تهران است که به‌صورت ویژه مورد پیگیری قرار دارد.

قائم مقام دادگستری کل استان تهران با تاکید بر پیگیری توصیه‌های ۲۲ گانه رئیس کل دادگستری استان تهران و به‌طور خاص در حوزه تعدیل جمعیت کیفری اظهار کرد: رویکرد مجموعه قضایی استان تهران استفاده حداکثری از ارفاقات قانونی در چارچوب قوانین و مقررات است.

وی تصریح کرد: کاهش جمعیت کیفری، بازگشت زندانیان به جامعه در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۳) دستورالعمل ساماندهی زندانیان در دستور کار قرار دارد.

شاکرمی ضمن ارائه توصیه‌هایی در جهت رسیدگی به درخواست مددجویان مبنی بر استفاده از ارفاقات قانونی گفت: حسب دستور ریاست محترم کل دادگستری استان تهران زمانی‌که مانعی در جهت بهره‌مندی مددجویان از ارفاقات قانونی وجود ندارد، نباید از بازگشت فرد به جامعه و آغوش خانواده وی جلوگیری نمود؛ البته رویکرد دستگاه قضایی در خصوص جرایم خشن و علیه امنیت شهروندان همواره سخت‌گیرانه و بدون اغماض خواهد بود.

قائم مقام دادگستری کل استان تهران در پایان بر استفاده بیش از پیش از ظرفیت پابندهای الکترونیک به‌عنوان یکی از تاسیسات ویژه ارفاقی و یکی از توصیه‌های ۲۲ گانه ریاست محترم کل دادگستری تهران تاکید کرد.

در این نشست هر یک از قضات حاضر، نظرات و راهکارهایی در حوزه کاهش جمعیت کیفری ارائه دادند.

پیش از این علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در سومین نشست فصلی شورای برنامه‌ریزی مدیران دادگستری کل استان تهران ۲۲ توصیه به مدیران واحدها و حوزه‌های قضایی به‌ویژه در حوزه کاهش جمعیت کیفری مطرح کرد.


بازنشر از : مهر

دادگستری تهران

آزادی زندانیان

قوه قضاییه

قائم مقام دادگستری کل استان تهران از تشکیل کمیته اجرایی در زمینه رسیدگی به درخواست‌های مددجویان در حوزه بهره‌مندی از ارفاقات قانونی خبر داد.