مهران محمدی امین

1401\07\13 23:40:08


باقری: اروپایی‌ها متوجه شدند تحریم کردن نیز هزینه دارد

فارس/ معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت:سال‌ها تصور می‌شد کشورهایی چون ایران باید هزینه تحریم شدن را بپردازند، اکنون اروپایی‌ها متوجه شدند که تحریم کردن نیز هزینه دارد و چنانچه در سیاست‌های یکجانبه خود تجدیدنظر نکنند، مجبورند هزینه اعمال تحریم را با افزایش تورم و به مخاطره افتادن امنیت انرژی بپردازند.  در ادامه سفر رسمی علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به مجارستان، مدیران جمعی از شرکت‌های مجاری در دیدار با وی ضمن تشریح ایده‌های خود برای گسترش روابط اقتصادی بین مجارستان و ایران، آمادگی خود را برای حضور فعال‌تر در بازار بزرگ تجاری و اقتصادی ایران اعلام کرده و گفتند: زمینه‌های خوبی برای همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور در همه عرصه‌ها به ویژه انرژی، کشاورزی، دارویی و مدیریت آب وجود دارد.

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت:سال‌ها تصور می‌شد کشورهایی چون ایران باید هزینه تحریم شدن را بپردازند، اکنون اروپایی‌ها متوجه شدند که تحریم کردن نیز هزینه دارد و چنانچه در سیاست‌های یکجانبه خود تجدیدنظر نکنند، مجبورند هزینه اعمال تحریم را با افزایش تورم و به مخاطره افتادن امنیت انرژی بپردازند. در ادامه سفر رسمی علی باقری، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به مجارستان، مدیران جمعی از شرکت‌های مجاری در دیدار با وی ضمن تشریح ایده‌های خود برای گسترش روابط اقتصادی بین مجارستان و ایران، آمادگی خود را برای حضور فعال‌تر در بازار بزرگ تجاری و اقتصادی ایران اعلام کرده و گفتند: زمینه‌های خوبی برای همکاری‌های دوجانبه بین دو کشور در همه عرصه‌ها به ویژه انرژی، کشاورزی، دارویی و مدیریت آب وجود دارد.معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در این دیدار با اشاره به استمرار جنگ در اروپا و به مخاطره افتادن امنیت انرژی در این منطقه از جهان، تصریح کرد: سال‌ها تصور می‌شد کشورهایی مانند ایران باید هزینه تحریم شدن را بپردازند، اکنون اروپایی‌ها متوجه شدند که تحریم کردن نیز هزینه دارد و چنانچه در سیاست‌های یکجانبه خود تجدیدنظر نکنند، مجبورند هزینه اعمال تحریم را با افزایش تورم و به مخاطره افتادن امنیت انرژی بپردازند.باقری افزود: ایران آمادگی دارد تا در کنار سایر عرضه‌کنندگان انرژی، ظرفیت های بالفعل و بالقوه خود را برای بازگشت امنیت انرژی به بازار به اشتراک بگذارد..

.


بازنشر از : آخرین خبر