مهران محمدی امین

اقتصاد آنلاین/ به عقیده بسیاری، این روزها بیش از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیک شده‌ایم و همین موضوع سبب ایجاد امیدواری میان مردم و فعالان بازار شده است.  این درحالی

1401\06\07 20:23:25


با احیای برجام؛ اشتباه بزرگ روحانی که رئیسی نباید تکرار کند!

اقتصاد آنلاین/ به عقیده بسیاری، این روزها بیش از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیک شده‌ایم و همین موضوع سبب ایجاد امیدواری میان مردم و فعالان بازار شده است.  این درحالی است که پیش‌تر هم کشور از گشایش‌های ارزی نسبی حاصل از برجام طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در ظاهر بهره برد اما نوع استفاده از این منابع زمینه را برای بحران ارزی سال ۹۷ فراهم کرد.

اقتصاد آنلاین/ به عقیده بسیاری، این روزها بیش از هر زمان دیگری به احیای برجام نزدیک شده‌ایم و همین موضوع سبب ایجاد امیدواری میان مردم و فعالان بازار شده است. این درحالی است که پیش‌تر هم کشور از گشایش‌های ارزی نسبی حاصل از برجام طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در ظاهر بهره برد اما نوع استفاده از این منابع زمینه را برای بحران ارزی سال ۹۷ فراهم کرد.هرچند شرح اتفاقات چند سال گذشته و فاجعه اقتصادی که رخ داد، بارها گفته شده اما با توجه به اهمیت کسب تجربه از این سال‌ها باید یک بار دیگر ماجرا را مرور کرد..

.


بازنشر از : آخرین خبر