شورای نگهبان لایحه بودجه 1402 مجلس سخنگوی شورای نگهبان از پایان جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور خبر داد.

1401\12\23 16:44:12


بررسی لایحه ‎بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای نگهبان به پایان رسید

سخنگوی شورای نگهبان از پایان جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور خبر داد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در توئیتر نوشت: پس از ۱۶ جلسه فشرده و پیاپی، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در شورای نگهبان به پایان رسید و ابهامات و ایرادات شورا در خصوص این لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.


بازنشر از : مهر

شورای نگهبان

لایحه بودجه 1402

مجلس

سخنگوی شورای نگهبان از پایان جلسه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور خبر داد.


فروشگاه اینترنتی لباس کودک