1401\06\23 16:40:24


بررسی پرونده ایران در جلسه «شورای حکام» اتفاق جدیدی بود؟

ایسنا/ موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۳ در دستور کار شورای حکام قرار داشته و در دوران اجرای کامل برجام نیز مدیرکل به صورت دوره‌ای در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام گزارش داده است و اتفاق جدیدی در این ارتباط رخ نداده است. روز گذشته برخی رسانه‌ها با برداشتی نادرست از توییت میخائیل اولیانوف،  مذاکره‌کننده روسیه و نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، وجود موضوع پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با تیتر گمراه‌کننده «پرونده ایران به شورای حکام رفت» منتشر کردند.

موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سال ۲۰۰۳ در دستور کار شورای حکام قرار داشته و در دوران اجرای کامل برجام نیز مدیرکل به صورت دوره‌ای در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام گزارش داده است و اتفاق جدیدی در این ارتباط رخ نداده است.روز گذشته برخی رسانه‌ها با برداشتی نادرست از توییت میخائیل اولیانوف،  مذاکره‌کننده روسیه و نماینده روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی، وجود موضوع پرونده هسته‌ای ایران در دستور کار نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را با تیتر گمراه‌کننده «پرونده ایران به شورای حکام رفت» منتشر کردند.در حالی که در  این ارتباط باید اشاره کرد که موضوع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۳ در دستور کار شورای حکام قرار داشته و در دوران اجرای کامل برجام نیز مدیرکل به صورت دوره‌ای در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به شورای حکام گزارش داده است.بر این اساس، هیچ تحول تازه‌ای در این ارتباط رخ نداده و مدیرکل طبق ماموریت محوله از سوی شورای حکام، موظف است در هر نشست فصلی، در مورد آخرین وضعیت برنامه هسته ای ایران گزارشی ارائه دهد.
بازنشر از : آخرین خبر