مهران محمدی امین

سازمان برنامه و بودجه هیئت دولت قوه قضاییه مجلس شورای اسلام معاونین رئیس جمهور و

1401\08\07 21:21:07


بررسی گزارش روند پیشرفت توسعه و تولید کشور درنشست سران قوا

معاونین رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور و ادامه سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید به سران قوا ارائه کردند.

در نشست مشترک سران قوا که بعد از ظهر امروز شنبه به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد، اعضا به بررسی مسائل مختلف و اولویت‌های کشور پرداختند.

در جلسه عصر امروز روسای قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه، که معاون اول و معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم حضور داشتند، اعضا بر لزوم فعال‌تر شدن دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاکید کردند. در این جلسه همچنین معاونین رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از روند پیشرفت روزافزون توسعه و تولید در کشور و ادامه سیاست‌های حمایتی دولت از بخش تولید از جمله جذب نقدینگی و تداوم مولدسازی دارایی‌ها ارائه کردند.. .


بازنشر از : مهر

سازمان برنامه و بودجه

هیئت دولت

قوه قضاییه

مجلس شورای اسلام


تصویر نمایندگی زومر - جک پارکینگ زومر - ریموت زومر